Informatie voor de gast

Bovenstaand flimpje geeft weer hoe wij omgaan met het Anderhalvemeterprotocol aan boord.

Algemeen:

· De vaart en/of activiteiten rondom de rederij worden met inachtneming van het anderhalvemeterprotocol en de verspreidingsmaatregelen vanuit het RIVM ondernomen;
· Reserveer het liefst (ook voor de reguliere rondvaart) vooraf via de website of telefonisch;
· U dient te allen tijden de aanwijzingen van de medewerkers van de rederij op te volgen;
· Mocht u een mondkapje willen dragen aan boord is dat uiteraard toegestaan. U dient hiervoor dan zelf zorg te dragen (PBM);
· Heeft u klachten? Blijf dan thuis. U kunt uw boeking kosteloos omzetten naar een andere datum.

Aan de kassa/tickets:
· Gasten blijven buiten vóór het scherm (buiten);
· Gasten wachten in de rij op anderhalvemeter afstand zoals aangegeven op de grond;
· Wanneer je als gast informatie over de reguliere rondvaarten wilt dan kunt u de QR-code scannen op de ticketbalie;
· De betaling vindt zoveel mogelijk contactloos per PIN  plaats. Mocht u contant willen betalen leg dan het geld op de verkoopbalie;
· Het uitgegeven ticket wordt tevens op de verkoopbalie gelegd;
· Na iedere kassahandeling wordt het PIN-apparaat schoongemaakt;
· De gastvrouw-/heer verwijst u naar de wachtbankjes op de kade volgens de groene looproute.

Havenkantoor (toilet):
· Het toilet in het Havenkantoor is voor het publiek gesloten.

Aan de wal (wachtbankjes):
· De zitplaatsen op de wachtbankjes zijn aangeven;
· Nabij de wachtbankjes vindt u ontsmettingsmateriaal en eventueel handschoentjes. Gelieve uw handen te ontsmetten alvorens aan boord te stappen en naar wens de handschoenen aan te trekken.

Instappen:
· Gasten gaan aan boord via de blauwe looproute;
· De schipper kan helaas niet helpen om aan boord te gaan/stappen. Laat uw familielid u helpen wanneer u dit nodig is;
· Als de trapleuning wordt gebruikt om in te stappen dan zal de schipper of medewerker van de rederij de leuning ontsmetten;
· Het instappen gebeurt één voor één via de aangegeven plaats;
· Het kiezen van de zitplaats gebeurt met de wijzers van de klok mee;
· Volg altijd de instructies van de medewerkers op;
 
Aan boord:
· Schipper blijft op afstand behalve wanneer moet worden opgetreden bij calamiteiten;
· Gasten blijven tijdens de gehele vaart op de aangewezen zitplaats zitten.

Uitstappen:
· Gasten stappen uit volgens het principe: laatste erin, eerste eruit (tegen de wijzers van de klok in);
· De schipper kan helaas niet helpen om van boord te gaan/stappen. Laat uw familielid u helpen wanneer u dit nodig is;
· Het uitstappen gebeurt één voor één via de aangegeven plaats;
· Als de trapleuning wordt gebruikt om uit te stappen dan zal de schipper of medewerker van de rederij de leuning ontsmetten;
· Gasten lopen weg via de rode looproute;
· Gooi eventueel gebruikte handschoenen weg in één van de straatafvalbakken aan de Apothekersdijk.